+31 (0)6-81006665 info@thob.nl

Start me up

 

 

 

 

Ondernemen vanaf point zero of iets verder

 

Startups

Wij begeleiden jou in het vinden van de beste weg om jouw idee in de markt te zetten. Wij helpen jou met conceptvorming, productontwikkeling, branding en het vinden van het beste verdienmodel. Samen creëren wij het meest optimale businessplan en bieden wij jou de eerste twee jaar begeleiding om deze eerste cruciale jaren succesvol door te komen.

 

Van werknemer naar ondernemer

Veel bedrijven stimuleren het ondernemerschap, zoals Shell en Philips. Tevens leven we in een tijd van verandering, waardoor veel organisaties gedwongen zijn om het personeelsbestand in te krimpen.

Om deze reden gaat THOB outplacementtrajecten aan met bedrijven waarvan werknemers moeten afvloeien. THOB richt zich op de werknemer die de wens heeft om ondernemer te worden. Daarvoor is een opleidingstraject ontwikkeld waarbij de persoonlijke passie van de persoon centraal staat. Deze passies worden door een aantal tests en workshops naar boven gehaald. Vervolgens volgt de fase van conceptvorming. De laatste stap is het schrijven van het businessplan en de daadwerkelijke start van de onderneming. THOB blijft vervolgens de nieuwe ondernemer twee jaar volgen en begeleiden om de beginjaren goed te laten verlopen. Hiervoor heeft THOB tools nodig, zoals inzicht in de boekhouding en maandelijks persoonlijk contact. Ook kan met de nieuwe ondernemer worden afgesproken dat er, bij ingrijpende beslissingen, raad wordt gevraagd aan THOB. De nieuwe ondernemer gaat hiervoor een abonnement aan met THOB.

THOB kan naast de conceptontwikkeling en het samenstellen van het businessplan zijn disciplines inzetten om een zo’n succesvol mogelijke start te realiseren, denk hierbij onder andere aan:

  • ons investeringsvehicle;
  • het creëren van een webdesign;
  • ontwerpen van een persoonlijke huisstijl;
  • de boekhouding;
  • de lease van diverse middelen;
  • het ondersteunen van sales en marketing;
  • het opbouwen van administratie- en bedrijfsprocessen;
  • het bieden van juridische ondersteuning.

Vragen? Neem dan contact op!

App ons op: +31 (0)6 81 00 66 65